KUITULIITTYMÄTOIMET ON SAATETTU LOPPUUN. Kiitokset Hulippaan PVY:lle