Lylyn Seudun valokuituhankkeen kaivuutyöt on aloitettu 12.4.2021. Tavoite on saada valokuituverkko pääosin valmiiksi vuoden 2021 loppuun mennessä. Valokuituliittymien loppukytkennät voivat osittain mennä seuraavan vuoden puolelle.Lisätietoja työn etenemisestä saat Hulippaankylän pvy:n nettisivuilta https://menyt.fi/#hulippaankylanpvy. Sieltä löydät tarvittaessa myös jälkiliittyjäsopimuksen ja liittymän sopimusehdot.
Siis kopioi yllä oleva teksti tämän tilalle:

Lylynseudun valokuituhankkeen kaivutyöt on aloitettu 12.4.20121 Pirttikankaan suunnasta. Tarkoitus on aloittaa kohta myös Varikontien suunnasta. Jälkiliittyjät - ohjeet alareunassa : nopeus on nyt valttia, että ehtii mukaan. Tiukasta aikataulusta johtuen rakentaminen tulee etenemään vauhdilla ja kelirikkoaika asettaa omat haasteensa. Jotta hanke saataisiin aikataulussa maaliin , niin jälkien korjauksessa saattaa olla viivettä. Toivomme kaikilta ymmärrystä ja kärsivällisyyttä asian suhteen. Pahoittlemme mahdollisia esteettisiä haittoja .

Tavoitteena on, että valokuituverkko saadaan pääosin valmiiksi tämänvuoden loppuun mennessä. Valokuituliittymien loppukytkennät voivat osittain mennä seuraavanvuoden puolelle.

Lylyn seudun valokuituhanke on etenemässä. Hankkeen käynnistyminen viivästyi rahoitusmuutosten takia. Nyt kuitenkin rahoitukseen on löydetty ratkaisu ja hanketta voidaan jatkaa.
t. Tarja

11.05.2019


Kuituliittymähanke on edennyt kilpailutukseen ( HILMA ) 10.05.2019.

Ilmoituksen nro Hilma:ssa 2019-010465. http://www.hankintailmoitukset.fi

Hilma:sta näkee tarkemmat tiedot kilpailutuksesta. Tarjouspyyntöön ei tullut kysymyksiä, mutta lisäliittyjästä johtuen tarjouspyyntöä on tarkennettu oheisten liitteiden osalta, jotka tarjoajan tulee huomioida tarjousta jättäessään. Liitteet saa myös pyynöstä sähköpostilla osoitteesta rae.tarja@gmail.com